ZOR KİŞİLERLE BAŞA ÇIKMA TEKNİKLERİAMAÇ

Tüm çalışanlara gerek özel gerekse iş hayatında karşılaşacakları zor kişiler ile baş edebilme becerilerinin kazandırılması.

İÇERİK

• Zor İnsan Tipleri

• Zor İnsanlar Karşısındaki Davranışlar

• Zor İnsanlar ile İletişim Yöntemleri

• Zor Müşteilerle Baş Etme

• Temel İletişim Becerileri
SÜRE: 1 Gün


KİMLER KATILMALI

Tüm çalışanlar

YÖNTEM

Örnek olay, Prezentasyon dosyası üzerinden sunum

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.