ŞİRKET SATIN ALMA VE BİRLEŞME - ŞİRKET DEĞER TESPİTİ M&AHedef Kitle

:

  • Şirket satın almak, birleşmek veya satmak isteyen işletmelerdeki
  • Üst ve orta düzey düzey yöneticiler
  • Uzmanlar
  • Çalışanlar
  • Şirketinin değerini hesaplamak,  işlerini etkin yönetmek isteyen ve stratejik yatırım karalarında gerekli donanıma sahip olmak isteyen
  •  İşletme sahipleri
  • Şirket değerleme konusunda bilgilerini geliştirmek isteyen
  • Profesyoneller

Eğitimin Süresi

:

1 gün

İçerik

:

  Amaç:     
  Günümüz rekabet ortamında şirket satın alımları veya birleşmeler artarak devam etmektedir.


  Şirket alım, satım ve birleşmelerinde şirket değerinin doğru tespiti çok önemlidir. Değerlemelerde sektöre ve eldeki verilere göre hangi analiz yönteminin tercih edileceği de ayrı bir öneme sahiptir.


  Bu eğitim ile katılımcılar değerleme kavramlarını, değerleme yöntemlerini, hangi şartlarda hangi yöntemin kullanılacağını ve şirket değerini nasıl hesaplayacağını vaka çalışmalarıyla beraber öğreneceklerdir.


  İçerik:

  Değerlemeye Giriş

  • Değerleme İle İlgili Genel Bilgiler
  • Niçin Değerliyoruz?
  • Neleri Değerliyoruz?
  • Fiyat ve Değer
  • Değerleme Kavramları
   • Piyasa Değeri,
   • Makul Değer,
   • Ekonomik Değer,
   • Tasfiye Değeri,
   •  Yeniden Yapma Değeri,
   • İşleyen Teşebbüs Değeri,
   • Emsal Değeri,
   • Ekspertiz Değeri
  • Değerlemede Dikkat Edilecek Hususlar
  • Şirket Satın Alma ve Birleşme Nedenleri

  Başlıca Duran Varlık Değerleme Yöntemleri

           A-Varlık Bazlı Yaklaşım (Net Aktif Değer Yöntemi)

  • Genel Bilgi
  • Avantaj ve Dezavantajlar
  • Yöntemin Uygulaması
  • Örnek Çalışma

             B-Piyasa Yaklaşımı (Çarpan Yöntemi)

  • Genel Bilgi
  • Avantaj ve Dezavantajlar
  • Piyasa Değeri (Hisse Değeri)
  • Firma Değeri
  • Piyasa Çarpanları
   • Fiyat/Kazanç Çarpanı
   • Firma Değeri/FVAÖK Çarpanı
   • Firma Değeri/Satışlar Çarpanı
  • Rakiplerle Karşılaştırmalı Piyasa Çarpanları
   • Fiyat/Kazanç Çarpanı
   • Firma Değeri/FVAÖK Çarpanı
   • Firma Değeri/Satışlar Çarpanı
  • Diğer Temel Oranlar
   • Piyasa Değeri/Defter Değeri
   • Piyasa Değeri/Net Aktif Değer
   • Likidite Analizi Oranı (Asit Test Oranı)
   • Finansal Borçlanma Oranları
   • Faaliyet Analizi Oranları
  • Karlılık Oranları
  • Örnek Çalışma

          C-Gelir Yaklaşımı (İndirgenmiş Nakit Akışı Yöntemi)

  • Genel Bilgi
  • Avantaj ve Dezavantajlar
  • Dikkat Edilecek Hususlar
  • Nakit Akışı
  • İşletme Sermayesi
  • Ağırlıklı Sermaye Maliyeti
  • Devam Eden Değer (Baki Değer)
  • Örnek Çalışma