İNSAN KAYNAKLARI AKADEMİSİHedef Kitle

:

İnsan kaynakları çalışanları ve yöneticileri

Eğitimin Süresi

:

6 gün

İçerik

:

İK YÖNETIMI AKADEMİSİ…

 • Yeni Ekonomi ve İnsan Kaynakları
  • İnsan Nedir?
  • Kaynak Nedir?
  • İnsan Kaynağı Nedir?
  • İKY - Müşteri İlişkisi
  • Stratejik İKY
  • İnsan ve İKY
  • Plasebo Etkisi
  • İnsan Tipleri
  • Mc Gregor X Y
 • Örgütsel Yapılanma ve İK
  • Örgüt
  • Organizasyon şeması
  • Görev Tanımları
  • Yetki ve sorumluluklar
  • Yönetim Alanı
  • İşe Göre Eleman / Elemana Göre İş
  • Örgütlenmiş İnsan
  • Nasıl Örgütlenelim?
 • İş Yaşamına Bakış
 • Doğa ve İKY
 • İKY nin Gelişimi
 • İKY Süreci
 • İKY nin Gidişimi J
 • SeçME YerleştirME
  • İşgücü Dönüşüm Oranı
  • Mülakat
   • Mülakat Düzeni
   • Mülakat Çeşitleri
   • Mülakatın Amacı
   • Mülakat Problemleri
   • Dinleme
   • Dinleme Oyunu (Uygulama)
   • Stratejik Mülakat Teknikleri
   • İlk İntiba
   • Beden Dili
   • Kendini Tanıma
   • Görüşme Soruları
   • İşverene Sorulacak Sorular
   • İşe Alma Testi
   • Yetkinlik Bazlı Mülakat
   • Uygulama Tartışma
  • Aday OluşturMA
   • İlanlar
   • İlanlarda Etkinlik
   • Afrika’dan Türkiye’ye
  • Özgeçmiş OluşturMA
   • İçerik
   • ÖN Mektup
   • Özgeçmişin Sahip Olması Gereken Özellikler
   • Dikkat Edilecek Noktalar
   • Yaratıcılık…
   • Örnekler
   • Uygulama ve Tartışma
 • Performans Yönetim Sistemi
  • Ölçme / Değerlendirme
  • Eşitlik / Adalet
  • Ödül
  • Klasik & Çağdaş Karşılaştırması
  • Karşılaşılan Sorunlar
  • Performans İçin Eleştiri
  • Sen Dili & Ben Dili
  • Empati
  • İyi PYS & Kötü PYS
  • Ücretlendirmede Performans
  • Örnekler
 • Motivasyon
  • İçsel & Dışsal Motivasyon
  • İşyerinde Motivasyon
  • Hedefler
  • Öneriler…
 • İş Analizi
  • Meslek Nedir?
  • Görev Nedir?
  • İş Nedir?
  • İş Analizinin Amaçları
  • Hangi Bilgiler Toplanır
  • Kurumlarda Renkler
  • Yöntemler
 • İletİŞİM
  • Döngü
  • Kazalar
  • Erkekler & Kadınlar & İletişim
  • Ne Deriz & Ne Anlaşılır
  • Simgesel İletişim
  • Yurdumda İletişim
  • İletişim Oyunu
 • YöneTEAM Becerileri
  • Yönetim Nedir?
  • Yönetim İşlevleri
  • Yöneticiler
  • Yetki
  • Lider & Yönetici
  • Liderin Sorumlulukları
  • Vizyon & Misyon & Strateji
  • Liderlik Grafiği
  • Kariyer Yönetimi
   • İlk ve Son Ders
   • Öncelikler
   • Tanımlar
   • Kariyer Aşamaları
   • Yaşam
   • Yaşamın Dengesi
   • Bir Kariyer Hikayesi…
   • Meslekler
   • Sevgi
   • Sonsuz Kariyer
  • Kriz ve Değişim Yönetimi
   • Bakış Açısı
   • Kriz Kaybetmek midir?
   • Farklı Dillerde Kriz
   • Değişim Nedir?
   • Dikey Düşünme & Yanal Düşünme
   • Paradigma
   • Çocuk ve Yaratıcılık
   • E Y Kuramı
  • Proje
  • Sınav
  • Mülakat