FİZİBİLİTE

Firmalar yatırım  kararı vermeden önce, sözkonusu projenin ne kadar karlı ve kendisini ne kadar zamanda geri ödeyeceğini bilmek isterler.
Firmamız fizibilite uzmanlarınca çeşitli teknikler kullanılarak  yapılan analizler sonucunda,   yapılması düşünülen yatırım daha doğru değerlenebilmekte, yatırımcıların  daha doğru karar vermeleri sağlanmaktadır.
Aşağıdaki yatırım kararlarınızda fizibilite çalışması hazırlanmaktadır.

  1. Yeni ürün
  2. Yeni fabrika
  3. Kapasite artışı
  4. Şirket satın alma

Yatırımızı nasıl finanse etmeniz halinde maksimum getiriniz olacağı ayrıca incelenebilmekte ve proje finansmanınızda yapılmaktadır.
Projelerin finansal bazda analizi ve buna uygun olarak yapılacak finansal fizibilite çalışması hem yatırımcıların kendisi açısından, hem de projeyi değerlendirecek olan finans kuruluşları açısından son derece önemlidir.
Firmamız burada  projelerin doğru temelde hazırlanmasını sağlayarak, gerek yatırımcının  projeyi doğru bakış açısıyla görmesini sağlamakta, gerekse projeyi doğru bilgilerle donatarak istenen finansmanın teminine zemin hazırlamaktadır.