FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS

 

 

AMAÇ 

Herhangi bir yöneticinin günlük hayatında finans alanı ile teması sandığımızdan çok daha yoğundur. Eğitimimizin amacı; doğrudan finans alanı ile ilgili olarak çalışmasalar da, bütün yöneticilerin bazı temel finans fonksiyonlarını öğrenmeleri, kendi süreçlerinin finans ile olan ilgilerini saptamaları ve yöneticilik becerilerine çok önemli bir çağdaş beceri olan finans becerisini eklemelerini sağlamaktır. Firma sahipleri ve direkt finans servislerinde çalışmayan yöneticiler için çoğu zaman finansal tabloları anlamak ve yorumlamak, buna göre karar vermek sorun olmuştur ve bu da çoğunlukla firma zararlarına yol açmıştır. Bu eğitimde bir diğer amaç finansal tabloları anlamayı ve yorumlamayı öğretmek bunların karar verme ve sorgulama sürecinde etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. 

İÇERİK 

• Günlük hayatımızda finans kararları
• Finansal risklerle nasıl ilgiliyiz
• Temel Finans becerileri
• Finansal raporları anlamanın önemi
• Finansal tablolar
• Bilançonun okunması
• Finansal tablolara bakarak etkin yönetimin sağlanması
• Gelir tablosu kontrolleri
• Bilanço kontrolleri
• Nakit bütçesinin analizi
SÜRE: 2 Gün

KİMLER KATILMALI 

Firma Sahipleri ve Yöneticiler

YÖNTEM

Örnek olay, Grup Çalışması, Prezantasyon dosyası üzerinden sunum
Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.