FAKTORİNG ŞİRKETLERİNDE KREDİ ANALİZİ

 


AMAÇ

Leasing şirketleri yönetici ve çalışanlarına yönelik kredi analizi eğitimi.

İÇERİK

• Finanasal Analiz Teknikleri

• Bilançodaki Yanıltıcı Kayıtların Tespit Edilmesi

• Aktarma ve Arındırma İşlemleri

• Bilançonun Analize Uygun Hale Getirilmesi

• Firmanın İş Döngüsünün Tespiti

• Finansman İhtiyacının Tespit Edilmesi

• Kayıt Dışının Tespiti ve Finansal Tablolara Etkisi

• Kredilerde İzleme ve Denetim

• Şirketlerin Temel Kötüye Gidiş Nedenleri

• Sorunlu Kredilere Yol Açan Hatalar

• Yönetimle İlgili Uyarı İşaretleri

• Faaliyetlerle İlgili Uyarı İşaretleri

• Banka ve Finansal Kurum Hareketleri İle İlgili Uyarı İşaretleri

• Finansal Tablolarla İlgili Uyarı İşaretleri

• Kredi Teminatları İle İlgili Uyarı İşaretleri

• Problemli Kredinin Tespitinden Sonra Yapılacak İşler

• Ödeme İçin Muhtemel Süreçler

• İyileştirme Önerileri

• Teminatların Tahsil Kabiliyeti

• Kanuni Takip

• Vaka AnalizleriSÜRE: 2 Gün


KİMLER KATILMALI

Tüm Yönetici ve Çalışanlar

YÖNTEM

Örnek Olaylar, Prezentasyon dosyası üzerinden sunum

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.