ETKİLİ İLETİŞİM VE DOĞRU BEDEN DİLİ KULLANMAKHedef Kitle

:

Tüm çalışanlar ve yöneticiler

Eğitimin Süresi

:

1 gün

İçerik

:

  Çağımızda; bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. Zor olan şey basitleşti ama yerini başka bir zorluk doldurdu. Bilgiyi aktarmak… Bugünün zorluğu; “ne söylendiği değil, nasıl söylendiği” sorunudur. Bilgiyi; karşınızdakine en güçlü, en zengin biçimde nasıl aktarabilirsiniz? Bu çok büyük bir problemdir ve ancak Etkili İletişim becerisiyle giderilebilir!

  Özgüvenli, kararlı, güçlü, inandırıcı, etkili, kaliteli ve samimi bir iletişim becerisi; insan ilişkilerindeki başarıda anahtar rol oynar. Eğitimin amacı

  -‘etkili iletişim’ bilgisine sahip olmak,
  - farkındalık yaratmak,
  - uygulamalarla öğrendiklerini içselleştirmek ve
  - hayatın içinde kullanma alışkanlığı yaratmak

  yoluyla katılımcıya başarının yolunu açmaktır…

  Etkili Konuşmak; anlatacağımız konuyu, bir defada anlatmak, kolay anlatmak becerisi olarak tanımlanabilir.
  Bir defada anlatmak becerisi; sözcükleri kaliteli söylemek ve vurguları cümle içinde doğru kullanmaktır. Bu bölümde; Türkçe’nin yazım dilinin farklı, okuma ve konuşma dilinin farklı olduğu, etkili ve kaliteli konuşabilmek için kelimeleri doğru telaffuz etmek gerektiği, vurguları kullanmanın önemi ve değeri, bunun nasıl yapılacağı, bir cümlede hangi sözcük ya da sözcüklere vurgu yapılması gerektiği, monoton bir iletişimin nasıl aşılabileceği, vurguları kullanarak konuşmayı nasıl renkli, etkili ve güçlü hale getirebileceğimiz öğretilir.. Metinler okutularak bu bilgiye ait farkındalık güçlendirilir.
  Kolay anlatmak ise, bir metot işidir. Metot kullanılırsa, konudan sapmadan, gereksiz detayları bilginin içine katmadan, eksiksiz bir anlatımla başarılı, mükemmel bir
  sunum yapma başarısı sağlar. Bir sunumun, metot kullanarak hazırlanması gerektiği, metodun ne olduğu, nasıl hazırlanıp kullanılacağı konusu, katılımcıya örneklerle anlatılır.

  İkinci bölüm; Doğru Beden Dili Kullanma bilgisini içerir. Etkili İletişim için; sadece etkili konuşma becerisinin yetmeyeceği, beden dilini doğru kullanmak gerektiği,  bu becerinin kişiye; özgüvenli, etkili, kararlı, güçlü, inandırıcı, sade ve sahici bir form sağlayacağı anlatılır. Bu bölümde; doğru duruş şekilleri, masada ya da koltukta doğru oturma, kürsünün arkasındaki duruşun nasıl olacağı,  göz temasının iletişimin en değerli parçası olduğu ve nasıl kullanılacağı, doğru el-kol kullanımı, yüz jestlerinin iletişimdeki katkısı, sahne kullanımının nasıl ve ne şekilde olacağı, nasıl kullanılacağı öğretilir. ‘PowerPoint’ sunumlarda dikkat edilmesi gereken durumlara dikkat çekilir.

  Son bölüm; Uygulama’dır. Bu bölümde katılımcı ya da katılımcılar,“Etkili İletişim”e dair öğrendikleri bilgiyi uygulama fırsatı bulurlar. Özel hayatlarına ya da meslek hayatlarına dair bilgiyi, kolay anlatım metodu ile formüle edip, etkili konuşma ve doğru beden dilinde öğrendikleri bilgiyi kullanarak, kamera önünde denerler. Kayıtlar izlenerek, yapılan doğrular ve yanlışlar paylaşılır. Her yeni deneme, katılımcıyı geliştirir, etkili iletişim becerisinin içselleşmesine katkı sağlar.

  Bilinmesi gerekir ki; bu tür seminerler, katılımcının-katılımcıların yıllardır edindiği kötü iletişim alışkanlıklarından vazgeçip, öğrendiği “Etkili İletişim Bilgileri”ni içselleştirmesi ve kullanması için yeterli değildir. Bu süre, ancak öğrenmeyi-fark etmeyi ve bilginin yararını kanıtlar.

  Kazanım:  Meslek sahipleri için, kariyerinde yükselmek isteyenler için kişisel ya da kurumsal “Etkili İletişim Seminerleri”  topluluk önünde konuşmak, sunum yapmak düşüncelerinizi anlatmak sizin için kabus mu?

  anlaşılamıyorsunuz
  kürsünün arkasında kayboluyorsunuz
  sahnede elinizi kolunuzu koyacak yer bulamıyorsunuz
  konunuzu kolay anlatamıyorsunuz
  beğenilmiyorsunuz
  dinlenmiyorsunuz ve çaresizsiniz

  ama başarılı olmak istiyorsanız “etkili iletişim seminerlerimiz” ile hayata yeniden başlayın.